Konferencja "Tak jak w niebie, tak i na ziemi"

MIEJSCE
Sala Warszawa24
ul. Sobieskiego 110 lok 33
Warszawa

CZAS
8-9.03.2013

KOSZT KONFERENCJI
Zapis i wpłata do 15.2.2013:

-

49,00 PLN/osoby


Zapis i wpłata po 15-02.2013:

-

69,00 PLN/osoby

ilość miejsc ograniczona

Wpłatę proszę przesłać na konto:
49 10600076 0000320001317665
Fundacja "24/7"
ul. Piekarska 16
54-067 Wrocław
koniecznie z dopiskiem: "Konferencja Wrocław".

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc zachęcamy do sprawnego podjęcia decyzji w kwestii uczestnictwa w konferencji.


PROFIL KONFERENCJI
Jak możemy zainspirować się, aby naśladować niekończące się pieśni
chwały, które rozbrzmiewają w komnatach nieba, jeżeli jest to jedynie niewyraźnym, przelotnym snem w naszych sercach?

Kiedy staniemy przed tronem sądu, przerażającym w swej chwale, jaką przyczynę podamy, że to, co absorbowało cztery żyjące istoty i pociągało je do niekończącego się uwielbienia nie absorbowało nas?

NAUCZANIE


Konferencja przeznaczona jest dla tych wszystkich, którzy całym sercem, oczekują objawienia się Królestwa Bożego i pragną, aby wola boża wypełniała się doskonale na ziemi.
Niebo jest miejscem, w którym panuje doskonała harmonia i boża wola wypełniana jest w sposób dokonały przez każdego jego mieszkańca.
Opisy, które dostarcza nam Pismo Święte na temat tego miejsca pokazują niekończące się uwielbienie toczące się wokół Bożego Tronu.
Gdy Jezus, Boży Syn wcielił się i narodził z Marii dziewicy aniołowie z nieba zstąpili i śpiewali Mu chwałę!
Jak my powinniśmy żyć, aby przynosić Bogu chwałę? Czy uwielbianie Boga ma sens, skoro i tak cała chwała należy do Niego? Jakie uwielbienie jest najlepsze? Czy powinniśmy śpiewać na uwielbieniu? Skąd czerpać inspiracje do uwielbienia?
To tylko niektóre pytania, na które na pewno znajdziesz odpowiedź na tej konferencji!

PROGRAM


Program konferencji pokrywa się z programem szkoleniowym semestru uniwersytetu IHOPU w zakresie Podstaw Uwielbienia dniem i nocą.

NAUCZYCIEL


Stephen Venable - Jest znany znanym i cenionym nauczycielem i wykładowcą w IHOPU (IHOP University).
Obecny w IHOP prawie od początku jest misjonarzem-wstawiennikiem.
Jego ulubionym tematami nauczania są: realność nieba, historia modlitwy dniem i nocą oraz ruch monastyczny w historii kościoła.

W ostatnim czasie Stephen zapraszany był przez domy modlitwy w różnych częściach świata by zachęcał ludzi dlaczego powinni wytrwać na modlitwie i uwielbieniu.

Wrocław24Fundacja24/7Fundacja24/7PolishStreetGoogle