O Fundacji 24/7

Misja i Wizja Fundacji 24/7

Misją Fundacji 24/7 jest przyśpieszenie przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa (2 P 3:10), poprzez modlitwę dniem i nocą.

Naszą wizją jest wzbudzenie w Polsce miejsc nieustannej modlitwy, w których wstawiennictwo, uwielbienie i medytacja Słowa Bożego odbywać się będą 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu!

Fundacja jest dziełem chrześcijańskim o charakterze ekumenicznym, powołanym do życia w celu wspierania inicjatyw modlitewnych w Kościele.

O Fundacji 24/7

Fundacja powstała w roku 2008 jako odpowiedź na Boże wołanie o odnowę życia modlitewnego w Kościele.
Fundacja na dzień dzisiejszy prowadzi 2 Domy Modlitwy: Warszawa 24/7 i Wrocław 24/7, w których modlitwa prowadzona jest codziennie od kwietnia 2011 roku.

Przez "miejsca modlitwy" rozumiemy takie miejsca, w których trwać będzie nieustanna modlitwa dniem i nocą, a w niektórych przypadkach nawet przez 24 godziny na dobę.

Celem Fundacji jest niesienie pomocy właśnie takim miejscom/grupom ludzi - w realizacji celów poprzez:
 • wsparcie modlitewne
 • edukację
 • wsparcie finansowe

Celem Fundacji jest również pobudzenie indywidualnych osób do podjęcia regularnego postu i modlitwy, czego konsekwencją będzie powrót całego Kościoła do miejsca, w którym modlitwa będzie centralnym miejscem życia duchowego każdej wspólnoty. Przykłądem jest dla nas postać biblijnego Daniela, który będąc nawet na wygnaniu, w miejscu skrajnie nieprzyjaznym, żyjąc wśród wielu niebezpieczeństw i wrogów, każdego dnia, trzy razy dziennie znajdował czas, żeby wielbić Boga i wstawiać się za siebie, swoich towarzyszy, swój naród a nawet swoich nieprzyjaciół.

Fundacja nawołuje więc i zachęca do podjęcia życia zgodnego z tym przykładem: do stylu życia polegającego na regularnej, indywidualnej modlitwy: ADORACJI Boga oraz WSTAWIENNICTWA za nasze rodziny, miasta, kraj, świat, Kościół i Izrael.
Wierzymy, że podjęcie takiego stylu życia będzie także odpowiedzią na modlitwę Jana Pawła II wypowiedzianą w czasie homilii na Placu Zwycięstwa w Warszawie w 1979 roku: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi".

Fundacja podkreśla swoje związki z dziełem ks. Blachnickiego, Ruchu Charyzmatycznego w Kościele Katolickim, z których to wyrosła. Czujemy także duchowy związek i z wieloma poruszeniami modlitewnymi w historii Kościoła na przestrzeni jego historii, z których czerpiemy nieustannie inspirację:
 • ojców pustyni - Egipt (rok 300)
 • klasztoru "Bezsenni" - Turcja (rok 400)
 • modlitwy dniem i nocą w Agaunum- Szwajcaria (rok 515)
 • 300 lat nieustannej modlitwy mnichów w Bangor - Irlania (rok 558)
 • 200 lat nieustannej modlitwy w Cluny - Francja (rok 910)
 • 100 lat modlitwy w Herrnhut - Niemcy (rok 1727)
 • 25 lat nieustannej modlitwy dniem i nocą w IHOP Kansas City - USA (rok 1999)


Od roku 2018 Fundacja 24/7 ma asystenta kościelnego - jest nim o. Radosław Rafał z Poznania ze zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny.

Wartości Fundacji 24/7

Fundacja wyznaje kilka podstawowych zasad, określonych w jej statucie i wyznaczają cych kierunek działania na przyszłość:
 1. Chrystus w centrum - w centrum naszych działań jest Jezus Chrystus, który umarł za nasze grzechy, zmartwychwstał, siedzi po prawicy Ojca i przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a którego Królestwu nie będzie końca
 2. Charyzmaty - jesteśmy otwarci na dary Ducha św. i chcemy posługiwać tymi darami a także wspierać osoby posługujące się nimi w celu budowania Ciała Chrystusa
 3. Powołanie - chcemy wspierać indywidualne powołanie każdego członka Kościoła Powszechnego. Chcemy żyć wg zasady „Zapytaj swojego bliźniego jakie ma pragnienia w sercu i pomóż mu w ich realizacji”
 4. Poddanie - chcemy być sobie nawzajem poddani. Wierzymy, że Bóg udzielił każdemu z nas różnych darów, które mają pomóc budowaniu całego Ciała Jezusa. Chcemy więc razem zadawać Bogu pytania „Jak nas będzie błogosławił”, „jak mamy Go kochać goręcej”, żebyśmy wspólnie doszli do poznania Prawdy i wypełnili nasze powołania zgodnie z wolą Bożą
 5. Pomoc - chcemy otaczać się nawzajem opieką, chcemy pytać Boga „jak chcesz, żebyśmy się nawzajem wspierali i współpracowali”, aby każdy czuł się kochany i potrzebny, ponieważ jedno jest ciało i jeden Duch i jedno serce ma nas ożywiać
 6. Jedność - czujemy się połączeni z wieloma ruchami i prądami w Kościele Powszechnym, chcemy z nimi współpracować a także korzystać z ich doświadczeń. Wierzymy, że jest wiele członków, ale wszystkie one stanowią Jedno Ciało i żaden z członków nie może funkcjonować w oderwaniu pozostałych albo w obliczu niedomagania innego członka
 7. Posłanie - wierzmy, że Bóg posyła nas „jak owce między wilki” do tego świata, aby głosić prawdę o sprawiedliwości i sądzie i przez to przygotować Jego Ciało na Powtórne Przyjście Jezusa. Słyszymy i wołamy razem z duchem świętym Maranata - przyjdź Panie Jezu

Liderzy Fundacji 24/7

Założycielami Fundacji są:
 1. Maciej i Dorota Wolscy
 2. Marcin i Ewa Widera

Liderami fundacji są: Marcin i Ewa Widera

W razie pytań, prosimy o kontakt mailowy: biuro(at)fundacja24-7.org

Wsparcie

Możesz wesprzeć pracę naszej Fundacji, przekazując darowiznę na cele statutowe: "wsparcie dla Domu Modlitwy we Wrocławiu".
Fundacja 24/7
ul. Piekarska 16
54-067 Wrocław
NIP:8942958925
KRS: 0000313245

Konto: 95 2490 0005 0000 4530 6591 1424 (Alior)

Podaj kwotę:  PLN
Zapłać teraz!  Przelewy24
Wrocław24Fundacja24/7Fundacja24/7PolishStreetGoogle